22 mars 2014 ~ 0 Comments

Jämföra inkomstförsäkringar – Tre punkter

De som är med i ett fackförbund får mycket ofta en automatisk inkomstförsäkring. Men för de som inte har denna försäkring denna väg bör teckna en privat variant. Detta för att försäkra sig om att få 80% av sin lön när man blir arbetslös.  Det finns framförallt tre punkter man ska jämföra när man jämför inkomstförsäkringar.

Karenstid

Med karenstid menas hur många dagar man måste haft försäkringen innan man har rätten att få ersättning. Det går med andra ord inte att teckna en inkomstförsäkring samma dag som man får besked om uppsägning för att sedan ta del av försäkringens fördelar. Den vanligaste karenstiden är 12 månader men det finns även de försäkringar som har 18 månader. En av de bästa karenstiderna är 7 månader.

Maxersättning

Den största ersättningen man kan få från A-kassan är 18700kr brutto. Det är därför som många väljer att teckna en inkomstförsäkring. Men även denna har ett maxtak på hur mycket som kan betalas ut. Summan varierar mellan ca 30.000 till 150.000. Det bästa är att söka en inkomstförsäkring som har ett tak som är något högre än den nivå man har på lönen. Detta eftersom lönen troligtvis kommer att öka under de kommande åren.

För de flesta spelar denna ersättningsnivå inte någon roll när man jämför olika inkomstförsäkringar. För att få 30.000 måsta man exempelvis ha en månadslön på 37 500.

Ersättningsdagar

Det som däremot kan vara värt att titta extra mycket på är antalet dagar man kan få ersättning. Här varierar det mellan 100 och 300 dagar. Överlag är de försäkringar som är kopplade mot ett fackförbund något sämre på denna punkt än de privata. Men det går alltid att komplettera inkomstförsäkringen. Är man missnöjd med antalet dagar finns det ofta någon slags tilläggsvariant. Antingen tecknas detta tillägg via fackförbundet eller så väljer man att ha en kompletterande privat inkomstförsäkring.

Comments are closed.