Sjukvårdsförsäkring

Vad är sjukvårdsförsäkring för något?

Sjukvårdsförsäkring lanserades runt år 2000 i Sverige och upplever en fantastisk tillväxt. Sjukvårdsförsäkringen ser till att du får snabb och effektiv hjälp om du är i behov av sjukvård. I regel får du hjälp av privata vårdgivare istället för offentliga vårdgivare via en sjukvårdsförsäkring. Detta har visat sig fungera väldigt väl och enligt statistiken så minskar företag som tecknat sjukvårdsfrösäkring åt sina anställda, sjukfrånvaron med 20 %.

Varför sjukvårdsförsäkring?

Sjukvårdsfrösäkringen ger dig tryggheten att veta att du får effektiv vård om du väl skulle behöva det. Det är bra både för dig som individ och samhället i stort eftersom ingen gynnas av höga sjukfrånaro-siffror.

Vad kostar en sjukvårdsförsäkring?

Om du vill teckna en individeull sjukvårdsförsäkring så kan du räkna med att premien ligger på mellan 60 kr och 2000 kr per månad, baserat på din ålder och vilken omfattning i sjukvårdsfrösäkring du väljer. Hos vissa bolag så kan du även välja olika självrisker, vilket också kan påverka premien.
Om du upphandlar sjukvårdsförsäkring åt större grupper, exemplevis fackförbund eller stora företag, så har du ett bra förhandlingsläge och kan då förhandla ner premien. Om du vill jämföra premier och innehåll på sjukvårdsförsäkring så kan du klicka på länken.

Vem kan teckna sjukvårdsförsäkring?

Både privatpersoner, företag och organisationer kan teckna sjukvårdsförsäkring. Krav är dock att du inte fyllt 65 år, har gjort en hälsodeklaration som godkännts, är fullt arbetsför och att du är bosatt i Sverige.

När gäller försäkringen?

Om du tittar i ditt försäkringsbrev så står där den så kalalde försäkringstiden, det är under denna tid som försäkringen gäller.

Hur tecknar jag sjukvårdsförsäkringen?

Om du vill sjukvårdsförsäkra dig så är det smart att kolla runt på internet vilka bolag som erbjuder privat inkomstförsäkring. Om du har en egen försäkringsmäklare så kan du även höra med honom vad han rekommenderar. Det kan även vara smart att kolla med din arbetsgivare om den har något förmånligt erbjudande. Därefter så är det bara att börja plocka in offerter och välja det bästa alternativet.

Vad gör jag om jag måste utnyttja försäkringen?

Du tar helt enklelt kontakt med ditt försäkringsbolag. De kommer då lotsa dig till en sjukvårdsrådgivning som lotsar dig till en vårdgivare som försäkringsbolaget har samarbete med.