Låneskyddsförsäkring

Vad är låneskydd för något?

Låneskydd är en typ av försäkring som ersätter dina lånekostnader såsom ränta och amortering om du skulle bli arbetslös eller sjukskriven. För många kan det kännas betryggande att veta att du kan betala lånets månadskostnader om livet tar en oväntad vändning. Låneskydd är en relativt ny försäkringstyp på den svenska marknaden, men den har funnits ganska länge i exempelvis USA och Storbritannien.

Varför låneskydd?

Låneskyddsförsäkringen ger dig en extra trygghet vid sjukdom, olycksfall eller arbetslöshet och hjälper dig bibehålla din levnadsstandard. Om du råkar ut för ovan nämnda risker så är det också skönt att veta att du slipper betalningsanmärkningar och eventuell vräkning för att du under en period inte har råd att betala dina lånekostnader.

Vad kostar ett låneskydd?

Det finns ingen fast premie på denna försäkring, premien ligger istället i snitt mellan 6-8 % av försäkringsbeloppet. Försäkringsbeloppet är helt enkelt den ersättning som du får om försäkringen aktiveras. Försäkringsbeloppet är ofta samma belopp som du har i lånekostnad. Detta innebär att om du har en lånekostnad på 5000 kr per månad så blir premien 300 – 400 kr per månad. Om du redan har sjukvårdsförsäkring, sjukförsäkring och en billig inkomstförsäkring så är ofta detta ett mer prisvärt alternativ än att teckna ett låneskydd då premien för dessa försäkringar oftast är lägre relativt sett.

Vem kan teckna låneskydd?

Alla som tar ett lån, antingen direkt hos lånegivaren eller via en låneförmedlare, kan teckna ett låneskydd i samband med att lånet tas. Du måste dock vara tillsvidare-anställd, medlem i försäkringskassan, mantalskriven i Sverige och får inte ha fyllt 60 år för att teckna försäkringen.

När gäller försäkringen?

I regel kan du få ersättning från försäkringen under 12 månader. För att få ersättning så måste du dock ha uppfyllt kvalifikationstiden som kan variera mellan 3 – 12 månader. Utöver detta så finns det också en karensperiod som oftast är 30 dagar. Karensperioden innebär att du får inte ut din ersättning förrän denna period har passerats. Försäkringsbolaget kan också kräva att du styrker din ”skada” genom att skicka in arbetsgivarintyg om att du är arbetslös, intyg från försäkringskassan  osv. flerbarnstillägg

hitta bensinstation

köpa bildäck