Inkomstförsäkring

Vad är inkomstförsäkring för något?
Inkomstförsäkring är en försäkring som kan ge dig ersättning om du blir ofrivilligt abetslös.Försäkringen tecknas som ett komplement till din a-kassa. Om du är med i ett fackfröbund så kan det vara värt att kolla upp om du har en inkomstförsäkring via ditt fackförbund. Om inte så är det smart att teckna en privat inkomstförsäkring.

Varför inkomstförsäkring?
Inkomstförsäkringen ger dig en extra trygghet vid ofrivillig arbetslöshet och hjälper dig bibehålla din levnadsstandard, så att du exempelvis kan betala dina räkningar under tiden du letar efter nytt jobb. Att betalningsförmågan bibehålls även under tider med hög arbetslöshet är viktigt både för dig som individ och för samhället i stort.

Vad kostar en inkomstförsäkring?
Premien ligger i snitt mellan 1 – 2 % av din bruttolön beroende på vilken a-kassa du är medlem i. Detta innebär att premien, procentuellt sett, är billigare än ett låneskydd.

Vem kan teckna inkomstförsäkring?
Alla de som har en tillsvidare-anställning, är medlem i a-kassa samt är bosatt i Sverige, och jobbar minst 17 timmar/vecka kan teckna försäkringen. Om det i framtiden går att hitta en modell för en helt privatiserad arbetslöshetsförsäkring så finns möjligheten för försäkringsbolagen att slopa a-kassekravet.

När gäller försäkringen?
Ett grundkrav i försäkringen är att du uppfyllt den så kallade kvalifikationstiden som hos de flesta bolag är 12 månader. Det innebär på ren svenska att du måste vara kund i ett år och under denna tid inte bli varslad eller uppsagd, för att kunna få ersättning från försäkringen.

Hur länge kan jag få ersättning?
Det finns i dagläget lite olika alternativ att välja mellan. De alternativ som finns är 132 dagar, 264 dagar eller 300 dagar.

Hur tecknar jag försäkringen?
Om du vill inkomstförsäkra dig så är det smart att kolla runt på Interent vilka bolag som erbjuder privat inkomstförsäkring. Därefter så är det bara att börja plocka in offerter och välja det bästa alternativet. Här få du en länk till en sajt som kan hjälpa dig få offert på billig inkomstförsäkring.

Vad gör jag om jag måste utnyttja försäkringen?
Du tar helt enklelt kontakt med ditt försäkringsbolag. De kommer då be dig fylla i en skadeanmälan och bifoga alla intyg som behövs för att få ersättning. Dessa intyg är, intyg från arbetsförmedlingen, Intyg från din senaste arbetsgivare om anledning till arbetslösheten samt hur länge du varit anställd hos företaget, intyg om utbetalning från a-kassan, intyg om eventuellt tidigare fackmedlemskap (om du har bytt från fackförbund till försäkringsbolaget och tagit med dig kvalifikationstid därifrån) samt eventuella övriga handlingar som kan vara av betydelse för bedömning av skadeärendet.